Huset

Fasad Kronobergsgatan frilaggd LFöreningens hus ligger i kvarteret Grinden, som gränsar till Kronobergsparken (mitt på Kungsholmen i centrala Stockholm). Tomten har nummer 2 (gatuadressen är S:t Göransgatan 64), och här byggdes 1884 ett hus ungefär lika stort som det som ligger här i dag. En så där 40 år senare höll det huset bokstavligen på att rasa samman - och det köptes då upp av den driftige byggmästaren Seth Sahlin.

Han beslutade sig för att riva det gamla huset, och bygga ett nytt. Detta utspelar sig de sista åren på 1930-talet och uppdraget att rita det nya huset går till arkitekten Björn Hedvall. Han beskrivs ofta som »en skicklig tjugotalsklassicist, tidig funktionalist och framstående bostadsarkitekt«. Bland andra hus som han ritat (och som ligger i närheten) märks husen på Norr Mälarstrand nummer 18, 20 och 56. Det senare ett av de funkishus som ofta får representera både funktionalismen, men också hela Norr Mälarstrand. En trevlig bok om Björn Hedvall finns här. När huset var färdigbyggt sommaren 1942 köps det direkt av den då nybildade bostadsrättsföreningen Kronobergsgården för 1.665.000 kronor.

Stadgar

StadgarMan får alltid det välmenande rådet att ”läsa föreningens stadgar” när man funderar på att köpa en bostadsrättslägenhet. Det är dock lite oklart på vilket sätt man skulle blir lyckligare av det. I grunden gäller reglerna i Bostadsrättslagen och det är bara på några få enstaka punkter som stadgarna kan inverka på lagens tvingande regler.

En viktig sak som stadgarna kan reglera är dock omfattningen av det underhåll inne i lägenheten som man som bostadsrättshavare är skyldig att sköta och bekosta själv. Hos oss finns just de reglerna i § 28 (och den paragrafen kan vara bra att titta på ibland) - stadgarna i sin helhet kan man ladda ner genom att klicka på bilden till höger. Annars är det nog bättre att läsa en bok om hur bostadsrätter fungerar i allmänhet - till exempel den här.

Årsredovisning

Årsredovsining Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården 2014 Page 01När föreningen bildades mitt under brinnande världskrig så räknande man med att de totala årliga kostnaderna skulle uppgå till lite drygt 88.000 kronor. Av detta var lite drygt 60.000 räntekostnader och den näst största kostnaden (ungefär 11.000 kronor) var kostnaden för koks till uppvärmning.

I dag 60 år senare - vilket man kan läsa i den senaste årsredovisningen - uppgår de totala kostnaderna till 2,6 miljoner kronor varav ungefär en halv miljon kronor är räntekostnader. Årsredoviningen och den löpande bokföring som ligger till grund för årsredovisningen granskas löpande av en auktoriserad revisor. Hela årsredovisningen för år 2014 finns att ladda ner genom att klicka på bilden till höger.

Kontakta oss

Först det allra viktigaste: felanmälan dygnet runt kan göras på telefon 08-650 85 31 (alltså även jour nätter och helger). Det numret går till Securitas Jourmontör som sköter det praktiska i huset. Felanmälningar kan också skickas via fel@kronobergsgarden.se (men tänk på att om det är något akut som inträffat så ring).

Frågor om avgifter, hyror, pantsättningar, mäklarbilder och annat som har med ekonomi och administration att göra; kontakta föreningens styrelse på adress info@kronobergsgarden.se eller telefon 08–650 85 32.

Även allt annat övrigt hanteras av föreningens styrelse. Styrelsen består av fem personer som också bor i huset - vi har normala arbeten och därför är det enklast att kontakta oss via e-post info@kronobergsgarden.se. (Vårt mål är att besvara all e-post inom 24 timmar).

Fastighetsmäklare som vill ha kontakt med föreningen - och får svar på frågor - använder enklast nyfiken@kronobergsgarden.se. (Den adressen ser vi också gärna att mäklarna använder i annonser och objektsbeskrivningar, så kan vi svara på frågor från spekulanter direkt den vägen.)

Om Du bor i huset. Anmäl din e-post här.
Back to top